Tecken på att ditt hem kan behöva mögelsanering

Du kanske kan se uppenbara tecken på mögel i ditt hem, men kan du se hur det påverkar din hälsa? Mögelangrepp kan påverka din hälsa, även om du inte kan se själva skadan. Hur kan du upptäcka om det finns höga halter av mögelsporer i ditt hem – och vad kan du göra åt det? En mögelsanering? Svaret kan ligga i en hostning – eller en hostattack.

Var gömmer sig mögel och hur utförs en mögelsanering?

Enligt Environmental Protection Agency (EPA) kan nästan vilken fuktig yta som helst hysa mögel, och vissa ytor i ditt hem bär troligen på olika typer av det. EPA räknar upp papper, trä, tyg, mat och mattor som några ytor i vilket det kan gömma sig, även om det inte finns några tydliga tecken.

Mögelallergier

Mögel kan förvärra existerande allergier eller utlösa allergisymptom hos icke-allergiker. Exponering från sporer utlöser en omedelbar reaktion med rinnande näsa, kliande ögon och torr hals, vilket orsakar irriterande hosta. Enligt EPA finns det nära ett hundra olika typer av mögel som kan orsaka en irriterande allergisk reaktion hos människor. Även om du inte exakt kan identifiera källan till din hosta och dina allergisymptom bör du överväga att en av dessa substanser kan vara boven.

Ihärdiga hostningar

Allvarliga hostattacker som varar längre än vanliga allergier, hosta hos folk som har astma eller lider av andningssvårigheter, eller hosta hos unga eller gamla bör leda till en undersökning. Det finns patogena varianter som kan orsaka mer allvarliga sjukdomar – eller förvärra existerande sjukdomstillstånd. Om du eller någon i familjen får upprepade hostattacker som inte vill sluta, är det dags att uppsöka din läkare och få ditt hem undersökt av ett proffs. Att avgöra orsaken till problemen och få bostaden undersökt av en mögelexpert kan lätta ditt sinne – och din hosta.

Mögelbehandling eller mögelsanering

När sporer kommer in i ditt hem är det ett farligt jobb att bli av med dem vilket kräver en expert. Om inte allt blir hittat och borttaget kan det snabbt sprida sig och ta över ditt hem igen. I de flesta fall är omfattande mögelsanering inte ett arbete man gör själv; en expert behövs för att avgöra graden av skada och göra en detaljerad plan för hur ditt hem kan återställas. Om du försöker avlägsna det själv kan du göra mer skada än nytta. Inte bara riskerar du att missa något, men du kan oavsiktligt sprida sporer runt ditt hem. Vilket gör det mer troligt att du kommer att fortsätta lida av sidoeffekterna av ett angrepp.

Genom att överlåta ditt hem åt en mögelexpert försäkrar du dig om att mögelsaneringen utförs på korrekt sätt. Samt att allt mögel hittas och avlägsnas från ditt hem för gott. Kontakta vår städfirma i Skellefteå för mer information om hur du blir av med svartmögel.